Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

 • Datum dobave blaga je najkasneje 10 delovnih dni od naročila kupca, če je izdelek na zalogi.
 • Potrošnik ima pravico, da v 30 dneh podjetju na elektronski naslov (info.si@ehorti.com) ali po kakšnem drugem komunikacijskem kanalu nedvomno sporočiti, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
 • Potrošnik mora najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. Stroške vračila krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače.
 • Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan v nespremenjeni količini in originalni embalaži, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.
 • eHorti d.o.o. bo sprejel tudi poškodovano blago, v kolikor se ugotovi, da je ugovor upravičen in da kupec ni vplival na poškodbo ali manjkajoči del. V primeru takšnega vračila strošek poštnine krije eHorti d.o.o., sicer ta strošek krije kupec.
 • Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno plačilo. Vračilo plačila bomo opravili v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe.
 • Kupca prosimo, da v primeru manjkajočega dela obvestite dostavljalca, sicer naknadnih reklamacij ne bomo upoštevali. Če se izkaže, da je manjkajoči del ostal skrit, torej se ni mogel odkriti med prevzemom, kupec pa ugotovi stanje šele po odpiranju izdelka, ima kupec pravico na enostranske prekinitve dogovora, vrnitev plačila ali menjavo izdelka, dobavo manjkajočega dela ali pravico do znižane cene.

V primeru reklamacije, kjer je bilo blago poškodovano ob dostavi, vas prosimo, da nam to sporočite v roku dveh delovnih dni od prejema pošiljke.

Kupec pošlje reklamacijo na eHorti d.o.o na email info.si@ehorti.com ali prek obrazca za kontakt.

Garancija

Izdelki kupljeni na strani eHorti imajo 24 mesečno garancijo, ki prične teči na dan, ko je kupec prevzel izdelek. Garancija se podaljša v primeru, da kupec ne more uporabljati izdelka, npr. v primeru, da je bil izdelek začasno vrnjen v popravilo. Garancija velja za proizvode izročene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Eno leto po preteku garancijskega roka, garant zagotavlja potrošniku tudi možnost za vzdrževanje ali nadomestne dele.

Garancija ne krije poškodovanega blaga, če:

 • je prišlo do mehanske poškodbe, ki jo je povzročil uporabnik
 • izdelek ni bil pravilno vzdrževan ali je bil izpostavljen okoliščinam, ker je prišlo do poškodbe zaradi vlage, drugih kemičnih ali mehanskih dejavnikov izven normalnih okvirov
 • zaradi nepravilne, malomarne uporabe ali slabo vzdrževanega izdelka
 • zaradi ravnanj, ki škodijo izdelku npr. uporaba s preveliko silo, uporaba v nasprotju z proizvajalčevimi navodili in splošnimi tehničnimi standardi
 • poškodbe zaradi nepredvidenih dogodkov, kot so naravne nesreče, izliv vode, požar in drugi podobni dogodki
 • v primeru nestrokovnih posegov ali prirejanja izdelka, poškodb ali nesreče pri transportu,
 • ob spremembah in popravilu izdelka, s strani nepooblaščenih oseb, ki niso del mreže eHorti d.o.o.

V izogib dvomu, garancija prav tako ne krije normalne obrabe orodja ali njegovih delov, ki so bile povzročene z redno uporabo.

Kupec lahko uveljavlja garancijo tako, da nas kontaktira prek e-maila info.si@si.ehorti.com ali obrazca za kontakt.

V primeru vračila izdelka prodajalcu, mora kupec priložiti:

a) izdelek, na katerega se nanaša zahtevana garancija
b) račun izdelka
c) garancijsko pismo, ki mora vsebovati:
d) izdelek zapakiran v originalni embalaži
– ime, priimek, poštni naslov, telefon in e-mail kupca
– številno računa, številko naročila in datum dostave
– serijsko št. izdelka v primeru, da jo ta ima
– opis napake izdelka, ki se uveljavlja v garancijski zahtevi
– željo glede načina, kako naj se garancijski zahtevek reši
– lastnoročni podpis kupca

Prodajalec bo garancijsko zahtevo proučil v najkrajšem možnem času, predvidoma v roku 3 dni, razen v bolj zahtevnih primerih najkasneje v 30 dneh od prejetja garancijskega zahtevka.

V primeru, da se ta rok prekorači ima kupcec pravico do odstopa od pogodbe.

Prodajalec, bo določil na kakšen način se garancijski zahtevek reši:

a) v primeru, da se napaka lahko odpravi:

– bo prodajalec odpravil napako brez odlašanja, hitro in korektno
– na zahtevo kupca bo prodajalec nadomestil pokvarjeno blago ali njegove komponente oz. del izdelka, v kolikor prodajalec ob tem ne bi utrpel pretiranih stroškov glede na ceno izdelka ali glede na težavnost napake. Prodajalec bo prav tako nadomestil poškodovani izdelek ali njegove dele v kolikor to ne bi povzročilo večjih problemov za kupca.

b) Če se napaka ne da odpraviti ali pa bi ta preprečevala pravilno uporabo izdelka, oz. v primeru, da napaka pomembno vplivala na druge dele izdelka bo:

– prodajalec izdelek zamenjal, oziroma
– lahko kupec odstopi od pogodbe.

c) V kolikor se napake na izdelku ne da odpraviti, ima kupec pravico do primernega popusta glede na kupljeno blago.

V izogib dvomu, v primeru zamenjave blaga, začne garancijska doba teči znova z dnem ko je bil dostavljen novi izdelek.